BIP Radio Kielce

Strona główna - BIP Radio Kielce

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A. w likwidacji

Strona podmiotowa Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radia Kielce” S.A. w likwidacji w Biuletynie Informacji Publicznej utworzona została na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacje publiczne będące w posiadaniu „Radia Kielce” S.A., a nieudostępnione w Biuletynie są w siedzibie Spółki mieszczącej się w Kielcach przy ul. Radiowej 4. Zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniania na wniosek.