BIP Radio Kielce

Informacja dla wykonawców - BIP Radio Kielce

Informujemy, iż wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych prowadzone są na platformie zakupowej eZamawiający dostępnej pod adresem internetowym: https://radiokielce.ezamawiajacy.pl .

Platforma jest dostępna dla wykonawców bezpłatnie

Wsparcie techniczne dla Wykonawców dot. obsługi platformy eZamawiający: +48 (22) 257 22 23